CBD-olie informatie

Everything about CBD oil

CBD oil is a dietary supplement consisting of a vegetable oil mixed with CBD. There's a good chance you already knew this, because CBD oil has been becoming increasingly popular for years. On this page we answer a number of practical questions that many people have. We also tell you something about the background of CBD oil. We wish you pleasant reading. And if you still have questions, please do not hesitate to contact us. We will then do our best to help you as best as possible.

What is CBD?

The main ingredient of CBD oil is cannabidiol. For convenience, this is usually abbreviated to CBD. Hence the name: CBD oil. CBD is a substance found in hemp. Now there are many more substances in hemp, so what makes CBD so special? This has to do with the fact that CBD has a beneficial effect on health. CBD oil positively affects, among other things, the immune system, the nervous system and the skin.
In the past, CBD was mainly extracted from industrial hemp because it contained virtually no THC, but a relatively large amount of CBD. Nowadays, hemp that has been specially grown for the production of CBD oil is used. This hemp contains even more CBD and even less THC.

Composition of CBD oil

CBD oil consists of a vegetable oil (the mixing substance) into which CBD (the substance) has been mixed. However, there is more to be said about the composition of CBD oil. First of all, CBD oil often contains other useful substances in addition to CBD. These are, for example, CBG, CBN and CBC. CBD oil Raw is the dietary supplement that contains these other substances in addition to CBD. You can also buy nutritional supplements containing only one of the other substances: CBG oil, CBN oil and CBC oil. These substances occur in much smaller quantities in hemp than CBD. That is why these nutritional supplements are more exclusive than CBD oil. Finally, you can also buy CBD oil containing only CBD. This is called CBD oil Pure. This oil contains 0.00% THC.

What mixing agent does our CBD oil have?
In principle, any vegetable oil is suitable as a mixing agent for CBD oil. However, nowadays people usually use hemp seed oil as a mixing agent. As a result, all ingredients of CBD oil come from the same raw material: hemp. The biggest advantage of hemp seed oil as a blending agent is that this vegetable oil contains healthy substances that are mainly found in the seeds of the hemp plant. This concerns, for example, unsaturated fatty acids Omega 3 and Omega 6, gamma-linoleic acid, vitamins and minerals.

How does CBD oil work?

To understand the principle of CBD oil, we now have to get a little technical. If it's too much for you, feel free to skip this explanation. Later in this article it becomes more concrete when we discuss the applications of CBD oil. To understand how CBD oil works, you must first know that scientists have discovered a body system called the endocannabinoid system. For convenience, we abbreviate it as ECS. An essential part of the ECS are the CB1 and CB2 receptors. The human body produces substances that can attach to these receptors. These substances are called endocannabinoids. The prefix endo- means body's own. The attachment of endocannabinoids to the CB1 and CB2 receptors initiates a chain of biochemical reactions that affects other body systems such as the immune system, the nervous system, muscle mass and the skin. It now appears that not only endocannabinoids can attach to CB1 and CB2 receptors, but the same also applies to certain substances from hemp. We call these substances cannabinoids. The best-known cannabinoid is cannabidiol (CBD), but cannabigerol (CBG), cannabinol (CBN) and cannabichromene (CBC) are also examples of cannabinoids. In summary, we can say: by taking CBD oil you influence the ECS, which also indirectly influences other body systems. The effect of CBD oil is based on this principle.

What to use CBD oil for?

Science is discovering more and more about the medicinal potential of CBD oil, but this is a slow process. The number of studies is small, the groups of test subjects are often small and occasionally studies contradict each other. In short, there is still a long way to go before there is a consensus in the medical world about the usefulness of CBD oil. However, this is offset by what daily practice shows us. Many users testify to the positive effect that CBD oil has on their lives. We also see a growth in the number of doctors who are enthusiastic about the therapeutic effects of CBD oil.

 

Hoelang voordat u iets merkt?

CBD-olie werkt het snelst wanneer u druppelt onder de tong en de CBD-olie daar één minuut laat rusten voordat u doorslikt. Bij deze manier van innemen duurt het ongeveer 20 minuten voordat u iets van de CBD merkt. Dit kan trouwens per persoon iets verschillen. Sommige mensen zullen na minder dan een kwartier al iets merken en anderen moeten meer dan een half uur wachten. Bij CBD-capsules en CBD-edibles duurt het langer voordat u iets merkt.

Hoelang duurt het effect van CBD-olie?

Het effect van de CBD duurt gemiddeld tussen de 2 en 6 uur. Preciezer kunnen wij helaas niet aangeven, want ieder lichaam is anders. Ook in dit geval is het een kwestie van uitproberen. Hou wel rekening met het volgende: uw lichaam heeft tijd nodig om voldoende CBD in uw lichaam op te bouwen. Daarom kan het zijn dat u de eerste dag niks merkt. Ga dan niet meteen de dosis verhogen. Pas na een week is er iets van een evenwicht in uw lichaam ontstaan. Pas daarna kan u bepalen of uw dagelijkse dosis genoeg is of dat u misschien de dosis moet verhogen.

Kan men teveel CBD-olie gebruiken?

Dat is eigenlijk onbekend. Voor de veiligheid stelt het Cannabinoïden Advies Bureau Nederland toch een maximum: 160 mg per dag. Deze norm is gebaseerd op de laagst effectieve dosis zoals dat is terug te vinden in de klinische literatuur.

Verschil CBD-olie versus Wietolie

Het verschil tussen CBD-olie en wietolie is eigenlijk heel simpel: CBD-olie bevat géén of een verwaarloosbare kleine hoeveelheid THC. Wietolie bevat wél het geestverruimende THC. Sterker nog: bij wietolie is THC de belangrijkste inhoudsstof. Daarom noemen wij wietolie ook wel THC-olie. Dit betekent in de eerste plaats dat het bijna niet mogelijk is om high te worden van CBD-olie. Dat risico bestaat wel bij wietolie. Ten tweede is CBD-olie volledig legaal in Nederland en de meeste andere Europese landen. De productie en handel van CBD-olie is inmiddels verregaand geprofessionaliseerd. En producenten laten regelmatig de eigen producten testen door onafhankelijk laboratoria. Het zit anders bij wietolie. Een kleine groep patiënten heeft een doktersrecept en kan in gespecialiseerde apotheken legaal peperdure wietolie kopen. Voor eigen kosten, want de zorgverzekering betaalt niet. Alle andere mensen kunnen alleen aan wietolie komen door deze in het grijze circuit te kopen of door zelf te maken. Er is hier ook geen enkele formele kwaliteitscontrole.

Risico op bijwerkingen?

Een overdosis is niet mogelijk. Tijdelijke bijwerkingen zijn wel mogelijk, maar dan moet u echt véél meer hebben ingenomen dan de maximale dosis. Wanneer u zich houdt aan de eerder aangegeven richtlijnen met betrekking tot dosering, dan blijkt in de praktijk de kans op bijwerkingen verwaarloosbaar. Sommige gebruikers die de maximale dosering in ernstige mate overtraden, vertelden dat zij last kregen van: Misselijkheid, diarree, sufheid.

CBD en medicijnen

Pas op wanneer u CBD-olie wilt combineren met medicijnen. Dus overleg eerst met uw arts als u medicijnen inneemt en u overweegt om CBD-olie te gebruiken. Uw arts kan beter dan u beoordelen of het veilig is om uw medicijnen te combineren met CBD-olie. Er bestaat in ieder geval een risico op een vervelende interactie tussen CBD-olie en geneesmiddel bij de een aantal medicijnen: Tip: Als de medicijnenbijsluiter aangeeft dat u geen grapefruitsap moet drinken in combinatie met het medicijn, dan mag u ook geen CBD-olie gebruiken in combinatie met dit medicijn. In alle andere gevallen: raadpleeg uw arts.